Изберете страница

Гаранции и стандарти на качеството

Електроинструментите на фирма VALEX са конструирани и произведени в съответствие със съществените изисквания за безопасност и отговарят на действащите в Р. България нормативни документи и стандарти.

Закупеният от Вас електроинструмент е с осигурена от производителя 12 или 24 месечна гаранция.

За рекламация се приемат само почистени електроинструментн!
Стоката трябва да е използвана само по предназначение и в съответствие с инструкцията за експлоатация.

Гаранционната карта не покрива:

 • износването на цветното покритие на инструментите, бързоизносващите се части и консумативи / четки, водачи, опорни ролки н др. /;
 • допълнителните аксесоари и консумативи като: ръкохватки, батерии, кутии, зарядни устройства, свредла, дискове за рязане, шкурки и др.;
 • механични повреди, износване по корпуса на изделията или декоративните елементи по него. които са част от дизайна;
 • цялостните повреди на електроинструмента причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.

Гаранционно обслужване не се предоставя в случаите когато:

 • с правен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена от фирмата сервизна база;
 • има несъответствие между серийния номер на изделието с този който е вписан в гаранционната карта или няма попълнен номер;
 • повредите са причинени в следствие на небрежно отношение на клиента и неправилна употреба на изделието от страна на клиента или трети лица; – идентификационния етикет на изделието е заличен или изцяло липсва такъв:
 • липсват   защитни дискове,  опорни  плотове  и други   компоненти,   които  са  част от конструкцията иа машината или са предназначени за безопасност при експлотацията  й; – захранващият кабел е удължаван или подменян от клиента, притиснат или оголен;
 • повредата е причинена от претоварване или  липса на вентилация и недостатъчно смазваме на движещите се компоненти.

В случай на отказано  гаранционно обслужване, търговската гаранция спира да тече и гаранционната карта не се връща на потребителя.

За безпроблемна работа и предотвратяване на изброените в предходните точки случаи, както и за гарантирана безопасна работа е необходимо да се запознаете с инструкцията за употреба на електроинструмента. правилата за безопасност при работа с него и конкретното му предназначение. Уредът изисква подходяща техническа поддръжка и периодично почистване.

Потребителят запазва право да предяви рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ – VALЕХ

 1. Техника с обозначен знак – FS
  В рамките на срока на гаранцията техниката се заменя с нова при възникнали, но непредизвикани умишлено, повреди в механичната и/или електрическата част на изделието.
 2. Техника с обозначен знак – G
  В рамките на срока на гаранцията техниката подлежи на сервизно обслужване за отстраняване на непредизвикани умишлено повреди в механичната и/или електрическата част на изделието.