Изберете страница

Политика за личните данни

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт. Това са данни на наши клиенти, участниците в анкети, различни промоции и проучвания, на партнньорите ни и абонатите за нашия mail-бюлетин. Ето нашата фирмена политика, която следваме:

1. Избор за начин на ползване на личната информация.

Ние не събираме лична информация от посетителите на сайта, освен ако те не ни я предоставят доброволно. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата.

Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.

 • Получените лични данни, които се съхраняват при нас, могат да бъдат редактирани  по всяко време от лицето, за която се отнася. За целта е необходимо да се логнат в своя профил.
 • Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас и да заявят това свое желание.
 • Абонатите за он-лайн бюлетини към сайта могат да променят своите данни ИЛИ се отпишат от тях по всяко време, като използват приложените във всеки един бюлетин линк за отписване/промяна на данните. Това може да стане и като се свържат с нас и заявят това свое желание.

2. Предоставяне на данните на третата страна.

Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти, освен когато това не е:

 • предвидено в нормативен акт;
 • свързано със защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят;
 • в изпълнение на задача в защита на обществен интерес .

3. Данни за трафика

Всеки път, когато посетител влезе в уебсайта, може да бъде събирана информация, която включва име на домейна / IP адрес, референтен URL, браузър и платформа, време на ползване на уебсайта, страници, които са били отворени, какво е било търсено, както и други подобни параметри. Данните се събират автоматично от сървъра или чрез тракери на външни доставчици на подобни услуги, като например google.com/analytics, Search.bg,Tyxo.com , но неизчерпваща се с тях. Тази статистика се използва, за да ни помогне да подобрим работата на нашия уебсайт.
Съвкупната информация за трафика може да бъде споделена с потенциални рекламодатели, фирми, които правят проучвания и бизнес партньори за демографски цели. Когато информацията се използва в тази съвкупна форма, никой не може да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.

4. Бисквитки (cookies)

Cookies са данни, които нашият уебсайт изпраща на Вашия браузър, който след това съхранява тази информация във Вашата система. Cookies позволяват на нашия уебсайт да „запомни” информацията за Вашите предпочитания или до излизането Ви от прозореца на браузера, който ползвате в момента (при временни cookies), или до момента, в който Вие деактивирате или изтриете тези cookies. Много потребители предпочитат да използват cookies, за да им помогнат да навигират в уебсайта, колкото е възможно по-равномерно и без прекъсване.

Трябва да знаете, че cookies не съдържат повече информация, отколкото Вие предложите, и те не могат да „нахлуят” във Вашия твърд диск и да върнат на изпращача вашите лични данни или друга информация от компютъра Ви.

Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

 • да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа;
 • да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре;
 • да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта;
 • да проучваме потребителския интерес;
 • да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5. Идентификация

Ние идентифицираме потребителите на сайта по тяхния e-mail адрес / Потребителско име иПарола, избрани от тях при първоначалната им регистрация. Тези данни не се съхраняват в компютъра на потребителя, предвид възможното му използване от повече хора. Легитимирането на всеки посетител (когато това е необходимо) става чрез въвеждането на гореспоменатите данни.

6. Използване на електронна поща

Ние комуникираме с потребителите на сайта по електронна поща ИЛИ телефон. Различни заявки, извършени в сайта от страна на потребителите, могат да бъдат потвърждавани чрез използване на електронни съобщения до същите.Ние можем да запазим водената с потребители на сайта кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт.

7. Проучвания

От време на време ние може да поискаме информация чрез проучвания. Участието в тези проучвания е изцяло доброволно и Вие винаги имате избор дали да разкриете тази информация или не. Информацията от проучванията може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на този уебсайт и за подобряване на обслужването на нашите клиенти и на предлаганите от нас продукти.

8. Опазване на конфиденциалността

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на всеки потребител няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил това.

От своя страна потребителите на сайта носят пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от упълномощено от него трето лице.

Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт .