Select Page

TEHNOFOCUS.COM – онлайн магазин за инструменти и машини VALEX Италия. VALEX повече от 35 години на пазара за инструменти с представителства в над 100 държави. Машините и инструментите пройзвеждани от VALEX се харектеризират с отлично качество на добри цени.