Изберете страница

Генератори

Генератори VALEX Италия повече от тридесет и девет години на европейския и световен пазар. Предлагат се на пет континента в над сто държави. Генераторите на фирма VALEX са сертифицирани по ISO9001 и ISOENUNI 9001 и носят знака за съответствие СЕ, което е гаранция за качество и надеждност.Имат дълъг живот и сигурност при експлоатация. Както и осигурена гаранционна и след гаранционна поддръжка на продукта съгласно гаранционните условия на фирмата.И най-важното получавате специализирана и компетентна консултация и разяснение за всеки един продукт закупен от нас.

Електрическият генератор е машина, която преобразува механичната енергия в електрическа. Процесът на преобразуване е известен също като производство на електрическа енергия (в промишлен мащаб това е задача на електроенергетиката).

Електрическият генератор най-често представлява въртяща се електрическа машина състояща се от два главни компонента. Неподвижна част – статор и подвижна или въртяща се част – ротор. Роторът е задвижван от така наречения първичен двигател. Който може да бъде парна, водна или друга турбина (турбогенератор), двигател с вътрешно горене, вятърна турбина и т.н.