Изберете страница

Пневматична арматура и консумативи

Пневматична арматура и консумативи това са продукти и части служещи основно за пренос, почистване, регулиране, спиране и пускане на сгъстения въздух от компресора до работното ни място. Или по просто казано инсталация за сгъстен въздух.Стандартните инсталации за сгъстен въздух са с 6 – 7 бара налягане. При специални случаи се използва много по-високо налягане. Например при производство на бутилки РЕТ до 40 бара. Инсталациите за сгъстен въздух се състоят от производство на сгъстен въздух, подготовка, разпределение и приложение. Сгъстеният въздух се произвежда в компресор от околния въздух и след подготовка, включваща филтриране и изсушаване, чрез тръбопроводна мрежа се транспортира да мястото на използване.

Качество на сгъстения въздух е важно, защото замърсяването на сгъстения въздух води до влошаване на работата на пневматичните компоненти и до повреди. Обработката на въздуха става централно или на място.За отстраняване на твърдите замърсяване се използват филтри. Отстраняването на водните пари от въздуха става с различни видове изсушители.

Преди точката на използване обикновено се поставя една въздухо-подготвителна група, която осигурява качеството на сгъстения въздух, необходимо в конкретния случай. Това могат да са възли за отделяне на конденза, филтри за частици, регулатор на налягането и евентуално омаслители на въздуха.

Пневматична арматура и консумативи от VALEX Италия.

Показване на 1–9 от 19 резултата