Изберете страница

Телфери и лебедки

Телфери и лебедки VALEX Италия.

Телферът е висящо електро-механично подемно-транспортно устройство. Осигурява значителна скорост за повдигане на товара и преместването му, движейки се по Т-образна метална греда, като неговата кука (прикачен механизъм) виси на метално въже или верига. Телферите увеличават значително производителността там, където постоянно се изисква многократно повдигане и преместване на товари. Прилагат се предимно в производствени помещения, складове, както и на открито.

Недопустимо е използването на телфер:

  • за превоз на хора;
  • за транспортиране на разтопен и течен метал, течен шлак, отрови, киселини, основи и други опасни товари;
  • в атмосфера, съдържаща взривоопасни или лесно възпламеняващи се пари, газове, прах;
  • в складове за взривни и лесно възпламеняващи се вещества, даже дори тези вещества по своите свойства да не насищат атмосферата с взривоопасни газове и прах;
  • на взривоопасни и пожароопасни места.

Телферите се класифицират според:

  • условия за работа: взривобезопасни, тропически, морски, за агресивна химическа среда и др.
  • кратност на полиспастите: 2/1, 2/2, 4/1, 4/2 и др.
  • подвижност: стационарни (без ходова количка) и подвижни (с еднорелсова или двурелсова количка – съответно с товароподемност до 20 тона и до 50 тона)
  • работна височина: нормална или намалена

Лебедки са устройства за повдигане или преместване на товари чрез гъвкав елемент (въже, верига), навиващ се на барабан или преминаващ.

Показване на 7 резултата