Изберете страница

Пили за метал и дърво

Пили за метал и дърво, това са ръчни инструменти за обработка на метални и дървени изделия. Дърводелските пили са ръчни инструменти за обработване на дървесина. Пилата се състои от тяло и ръкохватка. Тялото се изработва от инструментална въглеродна или легирана стомана. То има различна форма, която определя наименованието на дърводелските пили – кръгли, полукръгли, триъгълни, квадратни, плоски (островърхи и тъповърхи). Тялото се състои от режеща част, шийка и опашка. Размерът на дърводелските пили се определя от дължината на работната част (без опашката), която е от 100 до 350mm. Върху режещата част на тялото са изработени резци във вид на бразди или зъби. Браздите са разположени напречно на тялото под ъгъл 25° спрямо осовата му линия. Зъбите са подредени, в напречни редове върху страните на режещата част. Дърводелските пили имат различен клас на грапавост (от 1 до 6), който се определя от броя на браздите в 10 линейни mm, или от броя на зъбите в 20 линейни mm по широчината и в 20 линейни mm по дължината на тялото.

Показване на единичен резултат